Bietech Sp.z o.o., Tomaszkowice 553, 32-020 Wieliczka

System gaszenia gazem - BIETECH

Każdy budynek użytkowy powinien być zabezpieczony systemem przeciwpożarowym. Bez względu na jego przeznaczenie należy zadbać o bezpieczeństwo osób w nim przebywających na wypadek pożaru. System gaszenia gazem został stworzony do gaszenia pożarów w zamkniętych przestrzeniach. Najczęściej stosuje się go w laboratoriach, archiwach, serwerowniach czy magazynach, ale nie tylko. Działa on na zasadzie wytwarzania gazu, który wypiera tlen, dzięki czemu zatrzymuje proces spalania.

Jaki gaz wykorzystuje się do systemów gaszenia?

Do systemów gaszenia gazem najczęściej stosuje się dwutlenek węgla. Cały system opiera się na centrali sterującej, programującej i nadzorującej jego pracę. W momencie wykrycia pożaru system uruchamia procedurę wpuszczania gazu do zagrożonego pomieszczenia. Jest to bardzo skuteczny sposób na uporanie się z pożarem, który hamuje szybkie rozprzestrzenianie się ognia po powierzchni całego budynku.

Profesjonalne systemy przeciwpożarowe

Gazowe systemy gaśnicze stosuje się głównie tam, gdzie nie wolno używać wody do gaszenia ognia z uwagi na obecność dużej ilości sprzętów elektrycznych itp. System gaszenia gazem montuje się na stałe, dlatego przed jego założeniem należy przygotować odpowiedni projekt, który będzie idealnie dopasowany do konkretnej powierzchni w budynku. Do elementów takiego systemu możemy zaliczyć:

  • zawory strefowe,
  • dysze gaśnicze,
  • centralę wykrywania pożaru,
  • zawory lub niskociśnieniowe zbiorniki.

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego celem ustalenia warunków instalacji systemu gaszenia gazem.

Bietech Sp.z o.o.
Tomaszkowice 553
32-020 Wieliczka
NIP: 6832127582
REGON: 524514319